Den 13-14 oktober erbjuder vår leverantör Fluxana en distanskurs i XRF genom sin utbildningsplattform FLUXaminar. Kursen kommer ges live och är indelad i två delar:

13 oktober 15-16 (CEST) – Teori och grundläggande principer för XRF. Här behandlar vi teoretiska aspekter av metoden och täcker ämnen som instrumentteknik, applikationsutveckling, kalibrering och mer.

14 oktober 15-16 (CEST) – Praktisk tillämpning av XRF och provberedning. Här förklarar vi parametrar och effekter som påverkar analysresultaten och visar provberedningstekniker med deras fördelar och nackdelar.

Cirka en timme är planerad för varje del, följt av en frågestund.

Antalet deltagare är begränsat till 20. Är du intresserad av att delta? Anmäl dig på Fluxanas hemsida.


Aktuellt