Skyddsutrustning

Enligt Widipedia är skyddsutrustning är ett begrepp som omfattar alla produkter som är tänkta att bäras av en person i avsikt att skydda mot skade- och hälsorisker så som elektrifiering, värme, kemikalier, biologiska faror, luftburna partiklar och psykiska skador.

Vi erbjuder inte riktigt all sådan skyddsutrustning, men vi har ett stort sortiment av handskar – kemikalieskyddshandskar av viton, butyl, nitril, latex och PVC. Kraftiga, tunna, pudrade, opudrade, engångs, flergångs. Enklare bomullshandskar.

Annan skyddsutrustning i vårt sortiment är ansiktsskydd och skyddsglasögon. Klicka på bilderna härunder och läs vidare!


Ansiktsskydd

Ansiktsskydd

Ansiktsskydd

Skyddshandskar

Skyddshandskar

Skyddshandskar

Skyddsglasögon

Skyddsglasögon

Skyddsglasögon