Provtagning

Vi erbjuder en mängd produkter inom provtagning. Valet av provtagningsutrustning beror på flera olika kriterier. Det beror på vilket material provtagaren är gjort av och vilken typ av provtagning som skall ske. Det vill säga på vilken plats eller med vilken typ av behållare samt med vilken frekvens provtagningen skall ske.

Efter provtagning erbjuder vi flera olika typer av behållare i form av flaskor och burkar med eller utan möjlighet att plombera korkar eller plomberingsetiketter. Vi erbjuder även en mängd etiketter för säker återförslutning av t ex säckar, påsar och lådor utvecklade framförallt för kunder inom läkemedels- och livsmedelsindustrin.

Provtagningsutrustningen skall vara tillverkat i ett inert material som inte kan reagera eller kontaminera provet. Generellt används material som rostfritt stål och plast av högsta kvalitet som t ex PTFE. Vi kan även erbjuda sterila engångsprodukter för provtagning till kunder inom läkemedels- och livsmedelsindustrin.

För att får en bättre överblick av vilka produkter vi erbjuder delar vi upp dem efter materialets egenskap dvs fast eller flytande nedan.


Fasta

Fasta

Fasta

Vätskor

Vätskor

Vätskor