Provberedning

Provberedning tillsammans med provtagning är de mest kritiska stegen för att säkerställa att man får prover som är representativa och i rätt dimension för vidare analys. Vi erbjuder ett brett sortiment av kvarnar från Fritsch GmbH för laboratoriebruk. Vilken typ av kvarn som passar bäst avgörs av vilket typ av prov som skall malas dvs hur hårt det är, vilken storlek det har, hur fint det slutliga resultatet skall vara samt det viktigaste av allt, vilka föroreningar man vill undvika. Alla typer av mekanisk bearbetning medför att det som mals kommer att kontamineras. Fritsch erbjuder flera olika typer av material på rotorer, knivar och malbägare för att minimera kontaminering så långt det är möjligt.

Vi erbjuder även produkter från Fluxana som specialiserat sig inom området provberedning för XRF. De har bland annat utvecklat egna instrument för tillverkning av glassmältor, både elektrisk med 1-6 provhållare eller gas. De erbjuder även flera olika modeller på manuella och automatiska pressar, fluxer, filmer, provkoppar och verktyg.


Fluxer

Fluxer

Fluxer

Kvarnar och siktar

Kvarnar och siktar

Kvarnar och siktar

Pressar

Pressar

Pressar

Tillbehör XRF

Tillbehör XRF

Tillbehör XRF