Labdiskmaskiner och tillbehör

Vi har valt Miele som enda leverantör av laboratoriediskar och diskdesinfektorer. Anledningen är deras dokumenterat höga kvalitet och långa livslängd på produkterna. Den nya generationen laboratoriediskar och diskdesinfektorer har en hel diskkammare med alla anslutningar i den bakre väggen, utan värmeelement i botten och med en egenutvecklad pump som både värmer vattnet och reglerar vattentrycket. Detta gör det möjligt att skapa flexibla systemlösningar med helt nya insatser för många typer av diskgods.

Varför skall ni välja oss som leverantör för Mieles produkter?

LAB Noax och ClaraLab bolagen är de enda certifierade av Miele att sälja, installera, IQ/OQ validera och utföra service på Mieles sortiment. När du som kund är i behov av en ny maskin eller att ersätta en gammal har vi som mål att besöka dig för att på plats se över hur ert diskgods och rutiner ser ut. Gemensamt diskuterar vi oss fram till ett förslag på val av modell och inredning som gör att ni kan diska på ett optimalt sätt. Vi har även möjlighet att modifiera och ta fram unika insatser för att du som kund skall få det perfekta diskresultatet.


Disk- och sköljmedel

Disk- och sköljmedel

Disk- och sköljmedel

Laboratoriediskmaskiner

Laboratoriediskmaskiner

Laboratoriediskmaskiner

Torkskåp

Torkskåp

Torkskåp