Högkvalitetsförpackningar

CurTec utvecklar och tillverkar förpackningslösningar av hög kvalitet. Materialet i alla typer av deras förpackningar är plast och utmärker sig genom hög kvalitet, funktionalitet, användarvänlighet och design. Produkterna vänder sig framförallt mot kunder inom läkemedel, specialkemikalier, livsmedel och logistik.

Förpackningarna finns inte bara i olika storlekar utan även i olika förpackningstyper som är utvecklade med olika egenskaper som t ex dessa:

  • Förmågan att motstå fukt som kan förstöra eller ändra egenskaperna på innehållet.
  • Uppfylla kraven vad gäller transport av farligt gods.
  • Motstå effekterna av UV strålning.
  • Motsvarar branschspecifika krav på renhet både vad gäller förpackningen i sig men att också effektivt undvika kontaminering utifrån.

I tillägg finns det även flera olika säkerhetslösningar för att inte någon med eller utan avsikt har öppnat förpackningen under t ex transport.


Click-Pack

Click-Pack

Click-Pack

Duo-Pack

Duo-Pack

Duo-Pack

Konduktiva

Konduktiva

Konduktiva

Packo

Packo

Packo

Staplingsbara

Staplingsbara

Staplingsbara

UV-säkra

UV-säkra

UV-säkra

Vidhalsade med hals

Vidhalsade med hals

Vidhalsade med hals

Vidhalsade utan hals

Vidhalsade utan hals

Vidhalsade utan hals