Syntetiska filterpapper

Syntetiska filterpapper består av polyamid och hjälper till att fånga upp grova partiklar i avloppsvatten (70 µm och andra storlekar).