Sprutfilter

Ahlstrom-Munksjös eget sprutfiltervarumärke ”ReliaPrep” är en premiumprodukt för bekväm provförberedelse och vätskesterilisation. Cellulosacetat (CA) och polyther sulfone (PES) passar till prover som innehåller proteiner och för vattenhaltiga lösningar generellt. Nylon (NY), teflon (PTFE) och regenrerad cellulosa (RC) rekommenderas för filtrering av organiska lösningar.