Membraner

ReliaDisc sortimentet har både sterila och icke sterila membraner av hög kvalitet. Produkterna har bred variation av polymerer och porstorlekar samt många olika diametrar och förpackningsstorlekar.