Kromatografi och labläsk

Kromatografipapper är avsedda för analysmetoder som renar, isolerar och analyserar föreningar. Ahlstrom-Munksjö kromatografipapper är gjord av rena bomullslinters utan tillsatser, de tillverkas i olika tjocklekar och täcker de flesta absorptionsnivåer.

Så kallade ”labläsk” (kvalitet 1600) är en papperskvalitet som används inom pappersindustrin för att testa pappersmassans vattenabsorption.