Analytiska filterpapper

Analystiska filterpapper tillverkas från cellulosa och tack vare sina egenskaper delas de in i två kategorier:

  • Kvalitativa filterpapper
  • Kvantitativa filterpapper

Kvalitativa filterpapper rekommenderas för metoder som kräver identifiering av ämnen som ingår i ett okänt prov, däremot kvantitativa filterpapper används för metoder som kräver identifikation av hur mycket av ämnet som finns i provet (t ex i gravimetri).